Vaden Car Rental Tsilivi Zakynthos

Παραλαβή

Επιστροφή

Παραλαβή
Επιστροφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ

1. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 χρόνια.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια που να ισχύει και να έχει εκδοθεί ένα χρόνο πριν τουλάχιστον.

3. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ: Μία ημέρα. Κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το κόστος της μίσθωσης καταβάλλεται με την έναρξη της μισθωτικής περιόδου σε μετρητά.

5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

6. ΦΟΡΟΙ: Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 23% πληρωτέο.

7. ΒΕΝΖΙΝΗ: Επιβαρύνει τον μισθωτή.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς, κλοπής και τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες, καθώς και για υλικές ζημιές. Ζημιές στα λάστιχα, παμπρίζ, παράθυρα, καθρέφτες και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τα πράγματα που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, ρεζέρβα, ράδιο, καπάκι βενζίνης). Ο ενοικιαστής σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ, δεν καλύπτεται από την ασφάλεια. Εάν το αυτοκίνητο έχει χρησιμοποιηθεί σε ακατάλληλους δρόμους, η ζημιά που θα δημιουργηθεί δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.

9. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο μισθωτής ευθύνεται για το αυτοκίνητο μέχρι του ποσού των 300€. Εάν όμως ο μισθωτής δεχτεί να πληρώσει επιπλέον ημερησίως το αντίτιμο, η εταιρεία συμφωνεί να τον απαλλάξει (μερικώς ή ολικώς) από κάθε ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν αφού δεν παραβαίνει τον Κ.Ο.Κ. ή τους όρους του παρόντος.

10. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ατυχήματος να ειδοποιήσει την εταιρεία και να μεριμνήσει για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων σχετικά με το συμβάν.

11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται στον ενοικιαστή, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ένα μη επιστρέψιμο τέλος της τάξης των 15 ευρώ για να καλυφθούν τα διοικητικά έξοδα.

12. ΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.: Όλες οι κλήσεις και τα έξοδα που προκύπτουν χρεώνονται στον ενοικιαστή.

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ:
α) για μεταφορά βαρέων πραγμάτων, β) για τη μεταφορά περισσότερων προσώπων και πέραν της άδειάς του, γ) να εκμισθωθεί περαιτέρω, να ρυμουλκήσει, να λάβει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα δρόμου, δ) για μεταφορά εύφλεκτων υλών και ναρκωτικών καθώς και για διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξεως.

14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στον συμφωνηθέντα χρόνο και τόπο μετά των πρόσθετων επιβαρύνσεων (βενζίνη, χρέη, κλπ) και με την παρουσία υπαλλήλου. Η εγκατάλειψη αυτού, δημιουργεί ευθύνες για τον μισθωτή σε περίπτωση ζημιών πάσης φύσεως.

15. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Η εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε διαπιστωθεί ότι ο μισθωτής κάνει κακή χρήση του οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα.

16. ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται με χρέωση 5€ την ημέρα για παιδιά έως και 3 ετών.

17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Χωρίς χρέωση κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων (7:30-21:30). Μετά τις ώρες λειτουργίας χρέωση 15,00€.

18. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Δεκτές σε όλα τα υποκαταστήματα, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και τηλεφωνικά και μέσω email.

19. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο δεν επιτρέπεται.

20. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Το όχημα βρίσκεται σε άριστη μηχανική κατάσταση την οποία διαπίστωσε ο μισθωτής κατά την παραλαβή.

21. ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Για την ασφάλειά σας, σας συνιστούμε όριο ταχύτητας 50χιλιόμετρα/ώρα.

22. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΥ: Χρεώνεται 5 ευρώ επιπλέον τη μέρα.

23. ΑΛΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: Είναι απαγορευμένη η χρήση του αυτοκινήτου από τρίτους αν δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο, διότι σε περίπτωση ατυχήματος η ασφάλεια δεν καλύπτει τη ζημιά.

24. ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ενοικιαζόμενο όχημα, οποιαδήποτε στιγμή με κάποιο άλλο ίσης ή ανώτερης κατηγορίας.

25. ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή.

26. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Οδική βοήθεια διαιτίθεται όλο το 24ωρο. Παρακαλούμε καλέστε τα 26950 43668 και 6972 804 749.

27. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ: Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, αντικαθίσταται από το δεύτερο κλειδί και ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο για το καινούριο.

28. ΦΟΡΟΙ: Οι φόροι περιλαμβάνονται στην τιμή.

29. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ: Οι όροι και οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χώρις προειδοποίηση. Οι τιμές που ισχύουν στην αρχή της περιόδου ενοικίασης εφαρμόζονται όπως έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).